ศูนย์เวลเนส (Wellness Center)

รับรองโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ศูนย์เวลเนส (Wellness Center)

รับรองโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ค้นหาศูนย์เวลเนส (Wellness Center)
ค้นหาสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง
ศูนย์เวลเนส (Wellness Center)
ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ที่รับรองโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 459 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ประเภทสถานประกอบการ ติดต่อ
1 Humble farm kitchen(Humble farm kitchen) ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร

เลขที่ 51 หมู่ที่ - หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน คลองเปล-คลองเตย แขวง/ตำบล คอหงส์ เขต/อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110

เบอร์โทรศัพท์ : 0622429844

2 กระบี่ ทิพา รีสอร์ท(Krabi Tipa Resort) ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว

เลขที่ 121/1 หมู่ที่ 2 แขวง/ตำบล อ่าวนาง เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000

เบอร์โทรศัพท์ : 6675637527

3 กรีน มาสสาจ แอนด์ สปา(Green Massage & Spa) ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ

เลขที่ 34/9 หมู่ที่ 10 หมู่บ้าน/อาคาร ปั๊มน้ำมัน ปตท.สีหราช ชั้น 2 ถนน สีหราชเดโชชัย แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

เบอร์โทรศัพท์ : 0956351681

4 กรีน มาสสาจ แอนด์ สปา(Green Massage & Spa) ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ

เลขที่ 34/9 หมู่ที่ 10 หมู่บ้าน/อาคาร ปั๊มน้ำมัน ปตท.สีหราช ชั้น 2 ถนน สีหราชเดโชชัย แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

เบอร์โทรศัพท์ : 0956351681

5 กรีน มาสสาจ แอนด์ สปา 2(Green Massage & Spa 2) ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ

เลขที่ 505/5 ถนน สนามบิน แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65230

เบอร์โทรศัพท์ : 0655619900

6 กรีน มาสสาจ แอนด์ สปา 2(Green Massage & Spa 2) ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ

เลขที่ 505/5 ถนน สนามบิน แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

เบอร์โทรศัพท์ : 0655619900

7 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลท่าหลวง(Thai Traditional and Alternative Medicine Section , Thaluang Hospital) ประเภทสถานพยาบาล

เลขที่ 29 หมู่ที่ 9 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ท่าหลวง เขต/อำเภอ ท่าหลวง จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15230

เบอร์โทรศัพท์ : 036-497105 ต่อ 314

8 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครพนม(Thai Traditional Medicine In Nakhonphanom Hospital) ประเภทสถานพยาบาล

เลขที่ 270 ถนน อภิบาลบัญชา แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

เบอร์โทรศัพท์ : 042-199222 ต่อ 2008

9 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางพลี(Thai Traditional and Alternative Medicine Bangplee Hospital) ประเภทสถานพยาบาล

เลขที่ 88/1 หมู่ที่ 8 ถนน เทพารักษ์ แขวง/ตำบล บางพลีใหญ่ เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

เบอร์โทรศัพท์ : 0660977485

10 กาแฟสร้างป่า(Reforest Coffee) ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร

เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล นาแห้ว เขต/อำเภอ นาแห้ว จังหวัด เลย รหัสไปรษณีย์ 42170

เบอร์โทรศัพท์ : 042-897082

ทั้งหมด 459 รายการ